Khái niệm, định nghĩa DDNS (Dynamic Domain Name System) là gì?

DDNS là tên viết tắt của Dynamic Domain Name System (tạm dịch là hệ thống tên miền động) được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ IP động (IP WAN) từ tên miền sang định dạng số. Địa chỉ tên miền động được cung cấp bởi máy chủ DHCP của công ty dịch vụ mạng của bạn.

Hệ thống tên miền động (Dynamic DNS).

Nói một cách ngắn gọn, Dynamic DNS là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao (do không phải mọi máy tính đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ DNS động (Dynamic DNS) cung cấp một chương trình đặc biệt chạy trên máy tính của người sử dụng dịch vụ dynamic DNS gọi là Dynamic Dns Client. Chương trình này giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù máy chủ có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống máy chủ DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

Vậy đối tượng nên sử dụng dynamic DNS là ai ?

Những đối tượng không sử dụng dịch vụ kết nối Internet trực tiếp leased-line với địa chỉ IP tĩnh mà thuê kết nối Internet gián tiếp dialup hoặc dịch vụ ADSL có địa chỉ IP động, nếu đăng ký sử dụng Dynamic DNS hoàn toàn có thể tự duy trì máy chủ dịch vụ của mình.
Đặc biệt, các thuê bao ADSL với số lượng ngày càng tăng nhanh sẽ rất hưởng ứng dịch vụ dynamic DNS bởi vì với dynamic DNS, thuê bao ADSL (thường là các tổ chức) có khả năng tự duy trì máy chủ dịch vụ (mail, web, ftp…server), không phải thuê dịch vụ mail hosting, web hosting của ISP vốn rất tốn kém. Việc tự duy trì máy chủ trước đây vốn chỉ có thể đối với các tổ chức có kết nối trực tiếp leased-line vốn là một dạng dịch vụ kết nối giá thành cao.

Phương thức hoạt động của DDNS:

Trong một hệ thống máy chủ DNS, tên miền phải trỏ đến một địa chỉ IP tĩnh. Nhưng hầu hết các hết địa chỉ IP mà nhà mạng cung cấp đều là IP động và thay đổi theo chu kì, trừ một số trường hợp muốn sử dụng IP tĩnh thì phải đăng ký với nhà mạng, nhưng với giá cước hàng tháng rất cao. Do đó, không thể sử dụng máy chủ DNS cho các địa chỉ IP động vì khi IP thay đổi dữ liệu DNS sẽ trở nên vô nghĩa.

Chính vì thế sự ra đời của dịch vụ DDNS là để giải quyết vấn đề trên. Cũng giống như DNS, DDNS sẽ cung cấp sẽ cung cấp một cơ sở dữ liệu chứa các thông tin liên kết giữa tên miền và địa chỉ IP. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu này có thể được cập nhật theo yêu cầu của nhà khai thác tên miền. Chính nhờ chức năng đặc biệt này, mà máy chủ giờ đây sẽ chứa đựng nội dung thông tin địa chỉ tên miền thay cho địa chỉ IP thực tế của nó.

Ví dụ cụ thể về phương thức hoạt động của DDNS:

 1. Địa chỉ IP của bạn là 183.13.182.196
 2. Tên miền giathienminh.ddns.net hiện tại là 183.13.182.196
 3. Địa chỉ IP hiện tại của tên miền giathienminh.ddns.net là gì?
 4. Địa chỉ IP tên miền giathienminh.ddns.net hiện tại là 183.13.182.196
 5. Xin chào, 183.13.182.196 vui lòng gửi cho tôi nội dung trang web của bạn
 6. Đây là nội dung của nó…!
 7. Địa chỉ IP của bạn đã thay đổi thành 58.60.3.93
 8. Tên miền giathienminh.ddns.net hiện đã là 58.60.3.93
 9. Địa chỉ IP hiện tại của tên miền giathienminh.ddns.net là gì?
 10. Địa chỉ IP tên miền giathienminh.ddns.net hiện đã là 58.60.3.93
 11. Xin chào, 58.60.3.93 vui lòng gửi cho tôi nội dung trang web của bạn
 12. Đây là nội dung của nó…!

Qua ví dụ trên ta thấy được: cho dù địa chỉ IP của máy chủ DNS có thay đổi thế nào thì nội dung yêu cầu đến máy chủ vẫn được phản hồi một cách đầy đủ thông qua hệ thống máy chủ DDNS.

Một điểm cần lưu ý là khi máy chủ DHCP thay đổi IP, nó sẽ mất một khoảng thời gian cập nhật thay đổi này bằng phần mềm hoặc qua router mạng, và sau khi thông báo được gửi tới máy chủ DDNS, sẽ mất khoảng một phút nữa để chuyển phần dữ liệu này đến máy chủ DNS để cập nhật cơ sở dữ liệu. Điều này giải thích tại sao máy chủ đôi khi sẽ không thể truy cập được trong vài phút, mỗi khi địa chỉ IP bị thay đổi. Thế nhưng, ngày nay với những nhà cung cấp dịch vụ DDNS uy tín như DYNDNS hay NO-IP thì khoảng thời gian chờ cập nhật dữ liệu này đã không còn là vấn đề.