Khái niệm, định nghĩa Điện thoại Nokia 1006 là gì?

Điện thoại Nokia 1006 là dòng điện thoại cổ đời đầu của Nokia được ra mắt vào năm 2002, thiết kế theo kiểu  thiết kế điện thoại độc, điện thoại lạ.