Khái niệm, định nghĩa Điện thoại Nokia 1203 là gì?

Điện thoại Nokia 1203 là một cấp thấp GSM điện thoại di động bán ra của Nokia thuộc họ Ultrabasic loạt. Nó đã được công bố trong tháng 11 năm 2008 và được phát hành vào tháng Tư năm 2009.

Điện thoại Nokia 1203 là sản phẩm thay thế 1200 hay 1110i trước đây với giá bán 25 USD.