Khái niệm, định nghĩa Domain Controller là gì?

Domain Controller (bộ điều khiển miền) viết tắt là DC, được phát triển bởi Microsoft. DC có chức năng quản lý một cách tập trung một mạng máy tính hay tập hợp các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính được nhóm lại với nhau. DC được tổ chức theo dạng hình cây và tích hợp chặt chẽ với DNS Server – Do vậy mà cây DC cũng giống như cây DNS vậy. Đầu tiên là Root, rồi tới các nhánh cấp dưới…

Sử dụng Domain Controller nhằm giúp việc khai thác tài nguyên trở lên dễ dàng hơn