Khái niệm, định nghĩa Duplex – Song công là gì?

Trong lĩnh vực truyền thông, từ song công (雙工 tiếng Anh: duplex) dùng để miêu tả một kênh truyền thông có thể chuyển tín hiệu theo cả hai hướng, ngược lại với các kênh đơn công chỉ có thể chuyển tín hiệu theo một hướng.

Các hệ thống song công được sử dụng trong hầu như tất cả các mạng truyền thông, hoặc để cho phép liên lạc hai chiều giữa hai thiết bị được kết nối, hoặc để cung cấp một “đường dự phòng” cho việc theo dõi và điều chỉnh từ xa các thiết bị ngoài trời.

Có hai loại bao gồm:

  • Bán song công.
  • Son công toàn phần.

Theo Wikipedia.