Khái niệm, định nghĩa DVD-R là gì?

DVD-R thường là đĩa 2 mặt (mỗi mặt 4.7 Gb) [DVD xịn hơn DVD-R] . Có thể bạn này bị rútbớt extra hoặc language của bản xịn.