Synchronous (Đồng bộ)

Synchronous có nghĩa là xử lý đồng bộ

Đồng bộ chính là chạy từ đầu đến cuối theo code mà ta viết(chạy tuần tự).

Quy trình đồng bộ:

  1. Ta đặt ra 1 statement
  2. Ta đợi cho nó thực hiện tuần tự cho nó xong hết
  3. Và ta mới qua 1 statement khác

VD đoạn code:

Thì với đoạn code này như ta đã học qua, nó sẽ chạy từ đầu đến cuối là khởi tạo a, b, c, sau đó tính kq trước rồi tới kq2 và kết thúc.

Đồng bộ chính là chạy tuần tự từ trên xuống dưới theo mình viết, và nó sẽ chỉ thực hiện duy nhất trong 1 thread(luồng).

VD thực tế: Bạn chiên trứng, xong bạn mới bắt đầu nấu cơm. Kết thúc bạn sẽ bắt đầu ăn.