Khái niệm, định nghĩa ERR_TOO_MANY_REDIRECTS là gì?

Đôi khi đang lướt web có thể bạn sẽ gặp lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS hay This webpage has a redirect loop (Lỗi trang web đã lặp lai, chuyển hướng quá nhiều lần) – Đây là lỗi thông báo từ trình duyệt, lỗi do bên phía cung cấp dịch vụ web gây ra. Thường thì phải đợi họ tự sửa chữa web sẽ truy cập bình thường.

Phía người dùng

Ngoài ra, để khắc phục, về phía người dùng thì các bạn có thể thử xóa Cookie hoặc nếu cần vào web gấp vì lý do nào đó, muốn xem nội dung trang đó, cũng có thể sử dụng cache của nó mà google đã lưu lại bằng cách truy cập http://cachedview.com/ và dán đường link (url) trang web đó vào.

Phía cung cấp dịch vụ

Về phía cung cấp dịch vụ web, các bạn tham khảo các cách sau:

Trước tiên là xác định nguyên nhân:

  • URL trang chủ và URL trang web của bạn khác nhau hoặc không chính xác.
  • Một plugin nào đó bị cấu hình sai dẫn đến chuyển hướng (redirect) trang web của bạn.
  • Thay đổi nội dung của tập tin .htaccess.
  • Một trang web mới được tạo ra với URL tương tự như một trang web đã bị xóa trước đó.
  • Bạn đang lưu trữ nhiều trang web trên cùng một địa chỉ IP.

Cách khắc phục:

  • Đảm bảo URL trang chủ và URL trang web của bạn được khai báo chính xác
  • Vô hiệu hóa plugin có thể gây ra lỗi redirect trang web của bạn
  • Khôi phục tập tin .htaccess cũ
  •  Xóa cache và cookies của trình duyệt web
  • Sử dụng Dedicated IP