Extension

Extension là một tập các file như: Html, css, javascript, images và bất kì những thành phần khác mà bạn cần được nén lại trong một thư mục. Nó nhằm mục đích mở rộng những chức năng cho trình duyệt Google Chrome. 

THÔNG TIN CHÍNH

“Extension” (phần mở rộng) là một phần không thể thiếu đối với những người sử dụng trình duyệt Chrome. Thực chất “Extension” là một chương trình nhỏ nhằm thêm vào một tính năng nào đó cho trình duyệt. Extentions về cơ bản là những web pages, chúng có thể sử dụng tất cả các APIs mà trình duyệt cung cấp, từ XMLHttpRequest tới JSON, HTML5.

Vào giữa tháng 1/2014, Ars Technica đưa ra một tuyên bố khiến cả Internet phải sững sờ: các tiện ích mở rộng (extension) trên Chrome hoàn toàn có thể bị bán lại cho các tổ chức tội phạm nhằm cài đặt quảng cáo và thậm chí là các loại mã độc có thể thu thập các thông tin nhạy cảm của bạn.

Tiện ích mở rộng (extension) là một phần quan trọng của các trình duyệt web. Chúng sẽ thay đổi trải nghiệm web của bạn theo nhiều cách: một số extension thay đổi cách hiển thị của các trang web (ví dụ như tự động đổi đơn vị từ mét thành dặm và ngược lại), một số khác cho phép trình duyệt hiển thị một số loại nội dung riêng (ví dụ như Silverlight của Microsoft), một số khác gia tăng tính bảo mật (chặn mã độc quảng cáo, chặn danh sách đen)…

Điều đáng nói nhất về các extension là chúng hoàn toàn độc lập với trình duyệt được bổ trợ. Điều này có nghĩa rằng các tiện ích mở rộng cho Chrome không do Google trực tiếp quản lý và các tiện ích mở rộng cho Firefox cũng nằm ngoài sự kiểm soát của Mozilla. Các tiện ích mở rộng sẽ phải tuân thủ chính sách của Google và Mozilla, song nếu đã được phát hành và cài đặt trên trình duyệt của người dùng, chúng có thể cập nhật và lây lan mã độc tới hàng triệu máy vi tính trước khi bị phát hiện và gỡ bỏ khỏi kho tiện ích của Google và Mozilla.

Đối với Chrome, có hàng ngàn các “extension” với nhiều chức năng đa dạng như giúp trình duyệt tự động tìm kiếm các phiếu giảm giá khi mua sắm, giúp máy tính chạy nhanh hơn… Vấn đề là các “extension” đang có xu hướng tăng trưởng theo cấp số nhân trên Chrome Web Store Extensions và việc lựa chọn phần mở rộng thích hợp cho mỗi người dùng là một việc không hề dễ dàng.