Khái niệm, định nghĩa File hosts, hosts.ics là gì?

Trong máy tính có 2 file host: Một file tên hosts không có đuôi định dạng, và một file hosts có định dạng là .ics (hosts.ics)

File Host là một tập tin được sử dụng trong các hệ điều hành để lưu trữ thông tin IP của các máy chủ và tên miền Domain được trỏ tới.

File hosts cho phép người dùng xác định được các tên miền (website) được liên kết với những địa chỉ IP nào. File này được ưu tiên cao hơn các DNS server vì vậy DNS server có thể chỉ định giả sử rằng vlo.vn gắn với một địa chỉ IP riêng nhưng bạn lại có thể để vlo.vn gắn với bất kỳ địa chỉ Website nào mình muốn. File hosts có thể được dùng để chặn các Website, chuyển hướng chúng, truy cập nhanh tới Website hay tạo các miền nội bộ riêng.