Firebase Clound Messaging (FCM)

Firebase Clound Messaging (FCM) là giải pháp tin nhắn đa nền tảng cho phép bạn phân phối tin nhắn đáng tin cậy mà hoàn toàn không tốn một chi phí nào.

Sử dụng FCM , bạn có thể thông báo tới ứng dụng client rằng một email mới hay dự liệu mới đã sẵn sàng để đồng bộ. Bạn có thể gửi tin nhắn thông báo để thúc đẩy tương tác và giữ chân người dùng. Cho các trường hợp tin nhắn cấp bách, một tin nhắn có thể chuyển tải lên tới 4kb tới ứng dụng Client.