Khái niệm, định nghĩa Font Vietware là gì?

Vietware là font hiện tại ít còn được sử dụng.

Font Vietware được chia làm hai phần:

  • Vietware-F (1 byte) gồm khoảng 20 font
  • Vietware-X (2 byte) gồm khoảng 138 font