Khái niệm, định nghĩa Framework là gì?

Khi viết một trang web (hay một ứng dụng), có nhiều thứ mình phải viết đi viết lại nhiều lần, như là việc kiểm tra user này đã đăng nhập hay chưa, việc kết nối cơ sở dữ liệu,… Chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ viết riêng chúng thành những thành phần riêng biệt để có thể sử dụng lại một cách khoa học nhất có thể, do vậy framework ra đời, nó sẽ xây dựng cho chúng ta một cấu trúc sẵn có, những thành phần sẵn có để chúng ta có thể sử dụng mà không phải viết lại. Framework thì có framework lớn, framework nhỏ, có cái phức tạp, có cái đơn giản, tùy nhu cầu của chúng ta mà chúng ta sử dụng những cái framework khác nhau.

PHP frameworks làm cho sự phát triển của những ứng dụng web viết bằng ngôn ngữ PHP trở nên trôi chảy hơn, bằng cách cung cấp 1 cấu trúc cơ bản để xây dựng những ứng dụng đó. Hay nói cách khác, PHP framework giúp đỡ các bạn thúc đẩy nhanh chóng quá trình phát triển ứng dụng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tăng sự ổn định cho ứng dụng, và giảm thiểu số lần phải viết lại mã cho lập trình viên. Ngoài ra Framework còn giúp những người mới bắt đầu có thể xây dựng các ứng dụng ổn định hơn nhờ việc tương tác chính xác giữa các Database, mã (PHP) và giao diện (HTML) 1 cách riêng biệt. Điều này cho phép bạn dành nhiều thời gian để tạo ra các ứng dụng web, hơn là phí thời gian để viết các đoạn mã lặp lại trong 1 project.