Khái niệm, định nghĩa Frontend là gì?

Frontend là phần tương tác với người dùng.

Xét về website, tất cả mọi thứ bạn thấy trên trang web hay trong chính bài viết này thì đó là Front End, nó được thể hiện qua màu sắc, font chữ, kiểu chữ cho tới các thành phần bố cục tạo lên trang web đó, là một sự kết hợp giữa HTML, CSS, Javascript được điều khiển và hiển thị bởi trình duyệt của bạn.

 Một lập trình viên front-end là người chịu trách nhiệm thiết kế nội thất của ngôi nhà đã được xây dựng bởi một lập trình viên back-end

Hiện tại có các Frame Work hỗ trợ cho việc tạo hình Front End như Bootstraps, Materializecss, 960 Grid System…

Từ đó có thể suy ra khi xét về phần mềm, là những thứ mà bạn có thể nhìn thấy bên ngoài của phần mềm.