Khái niệm, định nghĩa GeoDNS là gì?

GeoDNS là chức năng truy vấn địa chỉ IP máy chủ gần nhất trong danh sách nhiều máy chủ web của bạn. Chức năng này tính phí, Do đó nếu không có nhu cầu hoặc không hiểu cách sử dụng, bạn nên để [Vô hiệu hóa]