Khái niệm, định nghĩa Hệ điều hành DOS – Disk Operating System là gì?

DOS /dɒs/, viết tắt của Disk Operating System là một từ dùng chung cho hàng loạt các hệ điều hành thống trị thị trường máy tính tương thích IBM PC từ năm 1981 đến năm 1995, thậm chí tới năm 2000 bao gồm các hệ điều hành Microsoft Windows dựa trên DOS như Windows 95, Windows 98, and Windows Me.

Các hệ điều hành DOSMS-DOS, PC DOS, DR-DOS, FreeDOS, ROM-DOS, and PTS-DOS.

Theo Wikipedia.