Khái niệm, định nghĩa Hủy kết bạn & chặn trên Facebook là gì?

Chặn

Để ngăn ai đó làm phiền bạn, bạn có thể hủy kết bạn hoặc chặn họ. Bất kỳ ai mà bạn hủy kết bạn hoặc chặn đều sẽ không được thông báo.

Chặn ai đó nghĩa là các bạn sẽ không còn là bạn bè nữa và họ không thể:

  • Thêm bạn làm bạn bè.
  • Xem nội dung bạn đăng lên trang cá nhân của mình (miễn là nội dung đó không được chia sẻ công khai).
  • Gắn thẻ bạn.
  • Mời bạn tham gia sự kiện hoặc nhóm.
  • Bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn.

Người nào đó mà bạn đã chặn vẫn có thể nhìn thấy các hoạt động như bạn thích hoặc bình luận về bài viết của người khác hoặc chia sẻ nội dung nào đó trong một nhóm mà cả hai bạn đều tham gia.

Để chặn ai đó, hãy đi tới cài đặt của bạn và mở Lối tắt quyền riêng tư.

Nhấn vào Chặn.

Thêm tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chặn.

Bạn cũng có thể chặn ai đó từ trang cá nhân của họ. Mở menu ở ngoài cùng bên phải, dưới ảnh bìa của họ rồi chọn Chặn.

Hủy kết bạn

Nếu bạn muốn hủy kết bạn với người đang làm phiền mình, hãy đi tới trang cá nhân của họ và nhấn vào tab Bạn bè bên dưới ảnh bìa. Sau đó, chọn Hủy kết bạn.

Khi bạn hủy kết bạn với ai đó, họ sẽ không thể nhìn thấy thông tin bạn chỉ chia sẻ với bạn bè mình và bạn sẽ không thể nhìn thấy thông tin họ chỉ chia sẻ với bạn bè họ nữa.

Những người mà bạn đã hủy kết bạn vẫn có thể xem các bài viết bạn chia sẻ công khai và với những đối tượng cụ thể mà họ có thể nằm trong số đó, như Bạn của bạn bè.

Thế nghĩa là họ sẽ không thể xem bài viết bạn chia sẻ riêng với bạn bè nữa và bạn sẽ không thể xem bài viết của họ. Đừng lo, họ sẽ không biết bạn đã hủy kết bạn với họ.