Khái niệm, định nghĩa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) là gì?

ICANN là nơi quản lý tất cả các domain quốc tế để xem thông tin chi tiết vui lòng vào: http://www.icann.org. Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng.

ICANN là Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (tiếng Anh: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, viết tắt ICANN) là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Marina del Rey, California, United States.

ICANN được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1998 và hợp nhập vào ngày 30 tháng 9 năm 1998 để giám sác một số nhiệm vụ liên quan tới Internet mà trước đây được thực hiện trực tiếp bởi các tổ chức khác trên danh nghĩa của chính phủ Mỹ, mà đáng chú ý trong số đó là IANA.

ICANN chịu trách nhiệm trong việc quản lý không gian địa chỉ IP (IPv4 và IPv6) và việc phân phối các khối địa chỉ tới các cơ quan đăng ký Internet khu vực. Duy trì các cơ quan đăng ký tên định danh IP; Quản lý không gian tên miền cấp cao nhất (miền DNS gốc), bao gồm việc điều hành của những máy phục vụ tên gốc. Phần lớn các công việc của ICANN liên quan tới việc giới thiệu của những miền cấp cao mới (top-level domains (TLDs). Công việc kĩ thuật của ICANN giống như chức năng của IANA.

Những nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong việc điều hành của ICANN được mô tả như việc giúp đỡ duy trì sự hoạt động ổn định của Internet; thúc đẩy việc cạnh tranh; đạt được sự đại diện rộng rãi của cộng đồng Internet toàn cầu và xây dựng chính sách phù hợp với nhiệm vụ của ICANN thông qua các quá trình từ dưới lên, dựa trên sự nhất trí ý kiến. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2006, ICANN đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc đưa tổ chức tư nhân vào sự quản lý toàn diện của hệ thống các tên định danh được điều phối tập trung của Internet thông qua mô hình nhiều phía cùng có lợi trong việc trao đổi ý kiến mà ICANN đại diện.

Danh sách tất cả tên miền thuộc một loại TLD (.COM, .NET, .ORG…) được lưu trong cơ sở dữ liệu gọi là Registry. Một nhà quản lý registry, hay còn được gọi là NIC (network information center) sẽ quản lý danh mục này. Tham khảo toàn bộ danh sách registry operator tại đây.

Bạn trực tiếp mua tên miền ở các nhà cung cấp dịch vụ – Registrar. Đây là những công ty được ủy quyền để bán tên miền. Bạn có thể xem được toàn bộ danh sách các nhà cung cấp trên trang chính thức của ICANN tại đât. Có một số công ty Việt Nam trong danh sách này.