Khái niệm, định nghĩa IP Monitor là gì?

IP Monitor 7.5 là phần mềm có thể giám sát nhiều địa chỉ IP. IP Monitor có thể giám sát nhiều địa chỉ IP và tạo một tin nhắn thông báo dựa trên các thông số cấu hình. Các thông báo tin nhắn văn bản được tạo ra và do đó có thể được thu gom và xử lý bởi bất kỳ ứng dụng khác để thông báo cho ai đó về một sự thay đổi. Email và Net Send cũng có tùy chọn sẵn.

Một số tính năng mới của IP Monitor

Tự động kiểm tra địa chỉ IP công cộng của bạn thay đổi.
Cung cấp một số cách thông báo thay đổi IP như chơi một âm thanh, gửi email, hiển thị một popup hoặc thực hiện một lệnh.
Có thể chạy như một dịch vụ Windows.
Cung cấp hỗ trợ đăng nhập

 

Tải xuống