iPadOS 14

iPadOS 14 là phiên bản hệ điều hành độc lập thứ 2 của iPad (trước đây sử dụng chung iOS với iPhone) vì thế hi vọng Apple sẽ giúp iPad phát huy được nhiều hơn nữa lợi thế màn hình lớn.