Khái niệm, định nghĩa iReasoning MIB Browser Personal Edition là gì?

iReasoning MIB Browser là một công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư trong nhiệm vụ quản lý các thiết bị mạng và ứng dụng SNMP. Nó cho phép người dùng có thể load các MIB chuẩn, hay thuộc quyền sở hữu riêng và thậm chí một số MIB khác biệt khác. Nó cũng cho phép họ có thể tạo các yêu cầu SNMP để lấy về dữ liệu của agent, hoặc thực hiện các thay đổi đối với agent. Bộ nhận đi kèm có thể nhận các SNMP strap và quản lý chúng.

Các tính năng chính của iReasoning MIB Browser Personal Edition là :

– Giám sát, theo dõi thiết bị mạng
– Gây lạc hướng với động cơ quy tắc để dễ xử lý và kích hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật.
– Lập bản đồ các cổng switch
– SNMPv3 USM quản lý người dùng ( usmUserTable trong SNMP dựa trên người dùng-SM-MIB)
– Ứng dụng này có giao diện trực quan

 

Tải xuống