Khái niệm, định nghĩa ITU (International Telecomunication Union) là gì?

ITU (viết tắt của International Telecomunication Union nghĩa là Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế hay Liên hiệp Viễn thông Quốc Tế) là tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc nhằm tiêu chuẩn hoá viễn thông quốc tế.

ITU được thành lập ngày 17/05/1865 tại Paris – Pháp. Ngày 15 tháng 7 năm 1947, ITU đã chính thức trở thành tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc. Trụ sở ITU đặt tại Genève, Thụy Sĩ.

Hiện nay, ITU có 191 nước thành viên trụ sở tại Genève (Thuỵ Sĩ)

Tổ chức bao gồm 3 bộ phận:

  • Thông Tin Vô Tuyến (Radiocommunication, gọi tắt là ITU-R) tập trung vào việc xác định các tần số radio toàn cầu đáp ứng lợi ích của các nhóm cạnh tranh nhau;
  • Tiêu Chuẩn Hoá Viễn Thông (Telecommunications Standardization, gọi tắt là ITU-T) chú trọng vào các hệ thống điện thoại và truyền thông dữ liệu (data communication). Tiền thân của ITU-T là tổ chức CCITT. ITU-T ra các khuyến nghị kỹ thuật về điện thoại, điện tín và các giao diện về truyền thông dữ liệu. Các khuyến nghị này thường được công nhận như là các tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình là tiêu chuẩn V.24 định nghĩa giá trị và các chân ra của đầu cắm của hầu hết các thiết bị đầu cuối RS-232.
  • Phát Triển (Development, gọi tắt là ITU-D) chịu trách nhiệm tạo ra các cơ chế, điều chỉnh và cung cấp các chương trình đào tạo và các phương án tài chính cho các nước đang phát triển.