Khái niệm, định nghĩa Javascript là gì?

Khái niệm  Javascript

Javascript là một ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich tại Netscape. Mục đích ban đầu để nâng cao khả năng tương tác của trang web với người sử dụng.

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dự vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra, javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, … thậm chí các trình duyệt trên thiết bị di động cũng phải hỗ trơ nó.

Những thư viện nổi bật

Những ứng dụng to lớn của Javascript khiến người ta không thể quên nó được. Hiện nay có rất nhiều libraries, Framework được viêt như:

  • AngularJS: Một thư viện dùng để xây dựng ứng dụng Single Page
  • NodeJS: Một thư viện được phát triển phía Server dùng để xây dựng ứng dụng realtime
  • Sencha Touch: Một Framework  dùng để xây dựng ứng dụng Mobile
  • ExtJS: Một Framework dùng xây dựng ứng dụng quản lý (Web Applications)
  • jQuery: Một thư viện rất mạnh về hiểu ứng

Theo vnjs và freetuts