Khái niệm, định nghĩa JB Music Catalogue là gì?

JB Music Catalogue là một ứng dụng cho phép bạn dễ dàng cập nhật nhạc vào bộ sưu tập của mình một cách dễ dàng. Với nhiều tính năng: nhập lời bài hát, xem hình ảnh của nghệ sĩ….JB Music Catalogue đơn giản và dễ sử dụng.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA JB MUSIC CATALOGUE:

  • Liên kết album có cùng một bài hát.
  • Nhập lời cho bài hát.
  • Nhập các album từ một thư mục .
  • Thêm nhiều hình ảnh cho mỗi album và nghệ sĩ .
  • Xem tất cả các hình ảnh với kích thước đầy đủ .
  • Tạo một discography cho mỗi nghệ sĩ .
  • Tạo một danh sách theo ý thích .
  • Nhiều cách khác nhau để xem bộ sưu tập âm nhạc.

Tải xuống