Jinja2

Jinja2 là một template engine cho Python với đầy đủ tính năng mà một template engine cần phải có với khả năng hỗ trợ Unicode, I18n, và cả khă năng chạy môi trường sandbox.

THÔNG TIN CHÍNH

Jinja template là một engine nổi bật để sử dụng với các framework web Python. Lý do là bởi Jinja tương thích rất tốt với framework web Python. Jinja2 là đời thứ 2 và nó kế thừa hầu hết sự tốt đẹp của Jinja1.

Jinja2 lấy cảm hứng từ Django template. Do đó, rất nhiều syntax của 2 bên giống nhau. Điều đó thuận lợi cho việc switching template nếu cần thiết.

Một vài tính năng nổi bật của Jinja2

  • Chạy sandbox
  • Có hệ thống escape HTML mạnh mẽ để phòng chống XSS
  • Có thể kế thừa, module hóa template
  • Được xây dựng để tối ưu hóa code Python
  • Tùy chọn cho phép dịch template head-in-time
  • Dễ dàng debug.
  • Cú phát cho phép dễ dàng config