Khái niệm, định nghĩa Knoppix là gì?

Knoppix là một hệ điều hành có thể chạy trực tiếp hoàn toàn trên CD hay DVD mà không cần cài đặt bất cứ yếu tố nào lên ổ cứng. Knoppix là một hệ thống Debian dựa trên GNU/Linux distribution LiveCD, và được phát triển bởi Klaus Knopper.

Mặc dù Knoppix được thiết kế sử dụng như một Live CD nhưng người dùng cũng có thể cài đặt nó trực tiếp lên đĩa cứng như một hệ điều hành thông thường.

Theo Wikipedia và Quantrimang