Khái niệm, định nghĩa Konqueror là gì?

Konqueror là trình quản lý file trên Linux, dù KDE đã loại bỏ trình quản lý file Konqueror và thay thế bằng Dolphin trong các phiên bản KDE 4, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng Konqueror như một trình quản lý file chính.

Konqueror tích hợp mọi tính năng của một trình quản lý file cũng như sử dụng plug-in K10 để mở rộng nhóm công cụ để tích hợp nhiều loại giao thức như ZIP, tar, smb, ed2k, HTTP và FTP. Bạn có thể sử dụng Konqueror để duyệt tìm đĩa CD âm thanh và video sau đó copy chúng bằng cách kéo thả rất dễ dàng. Konqueror có thể hoạt động như trình quản lý file cục bộ hay như một trình quản lý file từ xa.

Trình quản lý này còn hỗ trợ một trình xem phổ dụng cho phép người dùng xem rất nhiều loại file chỉ trong một cửa sổ. Nếu sử dụng KDE 4, bạn sẽ thấy Dolphin là trình quản lý file mặc định còn Konqueror là chương trình trình duyệt web mặc định. Điều này không có nghĩa là chức năng của Konqueror bị giới hạn ở đó, bạn vẫn có thể sử dụng Konqueror như một trình quản lý file và sử dụng một ứng dụng trình duyệt khác.