Lần đầu tiên sau 2 năm thằnh lập, vlo.vn (sắp tới sẽ chuyển thành it.die.vn) đạt được mốc trên 1000 người truy cập trong 1 ngày.
Đây là bài viết để kỷ niệm mốc đáng nhớ này – ngày 14/8/2017.

Mục tiêu phấn đấu tiếp theo là 10.000 visit mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu đến mục tiêu không ngừng để đưa nơi đây trở thành một kho thuật ngữ tin học chi tiết đầy đủ nhất.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua, hiện tại và cả sau này.