Khái niệm, định nghĩa Lệnh require_once là gì?

Lệnh require_once này có chức năng chẳng khác gì lệnh require, tuy nhiên điểm khác biệt đó là lệnh require_once chỉ import đúng một lần, nghĩa là khi bạn sử dụng hai lệnh require_once cùng một file thì ở lệnh require_once thứ hai nó sẽ thấy là đã xử lý rồi nên nó sẽ không thực thi nữa.

Ví dụ: Bạn thay đổi nội dung file index.php như sau

1
2
3
4
5
6
// Import file import.php
require_once "/import.php";
require_once "/import.php";
// Sử dụng hàm show_message trong file import.php
show_message();

Chạy lên chương trình vẫn hoạt động bình thường.