Khái niệm, định nghĩa LimePic là gì?

LimePic là một addon dành cho Firefox, giúp bạn dễ dàng đăng tải bất kì bức ảnh nào theo định dạng jpg, png, hoặc gif, chỉ đơn giản bằng cách phải chuột vào bức ảnh.

LimePic là cách tuyệt vời để đăng tải và chia sẻ bất kì bức ảnh nào trực tuyến. Chia sẻ các bức ảnh với bạn vè và trên một trang web cụ thể nào đó bằng cách sử dụng plug-in này, chỉ đơn giản bằng cách kích phải chuột vào bức ảnh cần đăng. Bạn có thể sử dụng plugin này để tự động chỉnh sửa kích cỡ của bức ảnh hoặc chỉ đơn giản là đăng tải chúng

Tải xuống