Khái niệm, định nghĩa Live Mail Password Decryptor là gì?

Live Mail Password Decryptor là một phần mềm miễn phí được thiết kế để giúp người dùng khôi phục tất cả mật khẩu email của họ từ Windows Live Mail.

Windows Live Mail (một phần của Windows Essentials) là một ứng dụng Email Client phổ biến và chỉ làm việc trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows 8.

 

 

TÍNH NĂNG CHÍNH:

Live Mail Password Decryptor có thể phục hồi mật khẩu từ các loại cấu hình tài khoản Email bao gồm:

  • POP3
  • IMAP
  • SMTP
  • HTTP

Ngay khi khởi động, nó sẽ tự động phát hiện đường dẫn cấu hình hiện tại được sử dụng bởi Windows Live Mail và phục hồi mật khẩu ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể sao lưu danh sách mật khẩu được khôi phục sang HTML, TEXT hoặc file XML.

HƯỚNG DẪN

Các bước hướng dẫn:

  • Bước 1: Khởi động nó trên hệ thống của bạn sau khi cài đặt
  • Bước 2: Sau đó nhấn nút “Start Recovery”
  • Bước 3: Nó sẽ tự động phát hiện vị trí cấu hình của Windows Live Mail và giải mã tất cả mật khẩu Email được lưu.
  • Bước 4: Cuối cùng, bạn có thể sao lưu danh sách mật khẩu được phục hồi sang HTML, TEXT hoặc XML bằng cách nhấn nút “Export” và sau đó lựa chọn dạng tập tin từ hộp kéo xuống của “Save File Dialog”.

Tải xuống