Khái niệm, định nghĩa LotApps Free PDF to HTML Converter là gì?

LotApps Free PDF to HTML Converter có thể giúp bạn chuyển đổi các file PDF sang tập tin HTML cho Internet, mà vẫn giữ nguyên bố trí ban đầu, nội dung văn bản, hình ảnh, và các siêu liên kết, bạn có thể chia sẻ nội dung file PDF với nhiều người hơn trên web.

Tính năng chính

  • Nhanh chóng chuyển đổi các file PDF sang file HTML
  • Cho phép chuyển đổi hàng loạt
  • Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ file PDF
  • Độc lập và không cần cài đặt
  • Hỗ trợ các định dạng
  • Hỗ trợ xuất khẩu tập tin html (. Html)
  • Hỗ trợ nhập khẩu Adobe PDF 1.0—1.7 formats (.pdf)
  • Hỗ trợ chuyển đổi các file PDF được mã hóa

Tải xuống