IT

3 năm ago in I
Information Technology : Công nghệ thông tin. IT là ngành nghề, không có khái niệm “một IT”, chỉ có người chuyên ngành về ...