IT

4 năm trước | I
IT là viết tắt của Information Technology : Công nghệ thông tin. IT là ngành nghề, không có khái niệm “một IT”, chỉ có ...