HTTP – HyperText Transfer Protocol

4 năm trước | H
* Khái niệm HTTP: HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức ...