IM (Instant Messaging) – Chat

11 tháng ago in I
Nhắn tin nhanh (hay tin nhắn tức khắc, trò chuyện trực tuyến, chát – từ chat trong tiếng Anh, IM viết tắt của Instant Messaging), ...