JSON (JavaScript Object Noattion)

3 năm trước | J
Khái niệm JSON JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng ...