OOP (Lập trình hướng đối tượng)

2 năm ago in O
Khái niệm? Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng ...