LAN (Local Area Network)

3 năm trước | L
Khái niệm – Định nghĩa LAN LAN là viết tắt của Local Area Network tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các ...