Điện thoại Nokia 1203

4 tháng ago in D
Điện thoại Nokia 1203 là một cấp thấp GSM điện thoại di động bán ra của Nokia thuộc họ Ultrabasic loạt. Nó đã được công bố trong tháng ...