Port

3 năm trước | P
Khái niệm – Định nghĩa Trong giao thức TCP và UDP, port là số nguyên 16 bit được chèn vào phần đầu (header) của mỗi gói tin. ...