Tai nghe khử tiếng ồn

6 tháng ago in T
Tai nghe khử tiếng ồn là tai nghe làm giảm tiếng ồn xung quanh bằng sóng âm (active noise control). Để khử tiếng ồn động, tai nghe phải ...