Hệ điều hành UNIX

2 năm ago in H
Unix Sự tiến hóa của Unix và các hệ điều hành tương tự Unix Công ty/Nhà phát triển Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, ...