Xác thực 2 yếu tố trên Facebook

9 tháng trước | X
Khi bật xác thực 2 yếu tố, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã phê duyệt đăng nhập mỗi khi truy cập tài khoản Facebook của mình từ một điện ...