Khái niệm, định nghĩa Mã hóa Bitmessage là gì?

Bitmessage là một mã hóa peer-to-peer, giao thức truyền thông không tín nhiệm được phân cấp được sử dụng để gửi tin nhắn được mã hóa với một hoặc nhiều người.

Bitmessage sử dụng mật mã khóa công khai để mã hóa một thông điệp và pha trộn các tin nhắn mã hóa cùng với những thông điệp được mã hóa khác, do đó, danh tính của người sử dụng vẫn được giấu kín.

Khái niệm về Bitmessage lần đầu tiên được phát triển bởi nhà phát triển phần mềm Jonathan Warren vào năm 2012. Thiết kế của nó được dựa trên tiền tệ kỹ thuật số phân cấp Bitcoin . Là giao thức được phân cấp trong tự nhiên và mã hóa là khó crack, Bitmessage đã trở nên khá phổ biến kể từ khi phiên bản đầu tiên của mình trong tháng Mười Một, 2012.

Bitmessage là một giao thức phân cấp. Vì vậy, nó hoạt động khá khác biệt so với giao thức mã hóa thông điệp khác.
  1. Tất cả người dùng Bitmessage tạo mạng P2P vô danh của mình. Mỗi người sử dụng tương ứng với một nút trong mạng.
  2. Mỗi nút có một địa chỉ mã hóa tạo ra. Địa chỉ này giống như một địa chỉ Bitcoin.
  3. Bitmessage sử dụng mật mã khóa công khai. Vì vậy, mỗi nút sẽ có một cặp khóa mật mã – một khóa công khai và khóa riêng. Các phím giống với Bitcoin phím. Để cụ thể, Bitmessage sử dụng 256 bit ECC  và OpenSSL cho chức năng mã hóa.
  4. Nếu người gửi muốn gửi một thông điệp được mã hóa với một ai đó, ông mã hóa nó bằng khóa mật mã của người nhận và gửi nó qua. Như các phím khác nhau được sử dụng để mã hóa và giải mã, không phải ngay cả những người gửi có thể giải mã thông điệp khi nó được gửi.
  5. Thông điệp được mã hóa do đó gửi được trộn với tất cả các tin nhắn được mã hóa gửi bởi tất cả người dùng, do đó, danh tính của người gửi và người nhận vẫn còn che dấu.
  6. Không giống như các giao thức tin nhắn mã hóa khác, tất cả các nút trong mạng P2P sẽ nhận được tất cả các tin nhắn. Nhưng, chỉ có người nhận sẽ có thể giải mã thông điệp bằng khóa bí mật của mình và đọc nó.
  7. nút Bitmessage có thể lưu trữ các thông điệp được mã hóa chỉ trong hai ngày. Tin nhắn của hơn hai ngày tuổi không được lưu trữ trong mạng.
  Bitmessage có thể được truy cập sử dụng Tor hoặc I2P. Nó sử dụng xác thực mạnh để ngăn chặn các thông điệp giả mạo. Bitmessage đã trở nên phổ biến kể từ khi phiên bản đầu tiên của nó và bây giờ các mạng Bitmessage xử lý hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày.
Theo vouuvhb