Khái niệm, định nghĩa Midnight Commander là gì?

Midnight Commander là trình quản lý file thực sự đầu tiên của hệ điều hành Linux và là bản sao của của trình quản lý file DOS Norton Commander trước đó. Midnight Commander là một ứng dụng Ncurses (Ncurses là một là một thư viện lập trình hỗ trợ API), do đó nó chạy trong một cửa sổ Terminal.

Midnight Commander hỗ trợ nén dữ liệu, file rpm và deb, kết nối tới máy chủ từ xa, trình soạn thảo nhúng với cú pháp hiển thị, … Mặc dù Midnight Commander là một trình quản lý file được khá nhiều người biết đến với sự linh hoạt và khả năng đơn giản hóa tác vụ, nhưng khi cần sử dụng một trình quản lý file trên máy chủ thì Midnight Commander không phải là sự lựa chọn đúng đắn.