Khái niệm, định nghĩa MiniDVD là gì?

MiniDVD như định dạng DVD nhưng mà lại ghi trên CD-R/CD-RW. Do tham bit và cỡ màn hình quá nên mỗi đĩa chỉ ghi được 18-21 phút.