Mock Locations

Mock location là một ứng dụng cho phép giả lập thông tin về vị trí của bạn trên điện thoại bằng GPS và điều hành mạng.

THÔNG TIN CHÍNH

Dễ dàng di chuyển trong các tuyến đường trên bản đồ và nhấn “Go!” tất cả các ứng dụng trên điện thoại sẽ lấy thông tin về vị trí giả lập.

Điều này sẽ giúp phát triển các ứng dụng hoặc nếu bạn muốn, không ai biết bạn đang thực sự ở đâu.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA MOCK LOCATION

Mô phỏng vị trí GPS và phù hợp với nhà cung cấp dịch vụ.

Có khả năng để tạo ra một tuyến đường trên đường.

Khả năng thiết lập các điểm dừng và điểm bắt đầu.

Khả năng thiết lập tốc độ.

Đường kín. (Cho phép bạn xây dựng một tuyến đường để di chuyển dọc theo một con đường khép kín. Để làm được điều này, đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến đường ở gần.)

Bạn có thể sử dụng phanh trước khi đến khúc cua. (Cài đặt -> Làm chậm xuống trước khi đến lượt)

Bạn có thể chạy mô phỏng vị trí tại một điểm.

Bạn có thể ẩn biểu tượng ứng dụng từ thanh trạng thái. (Cài đặt -> Hide Icon)

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm

Có nhiều tính năng phục vụ cho việc chạy navi

Có thể lưu lại đường để người khác có thể chạy lại đường đã chạy .

Có thể tăng giảm tốc độ khi chạy navi

Dễ dàng sử dụng

Nhược điểm

Khi chạy navi hết đường không lưu lại vị trí tại điểm đã tìm kiếm ,vì vậy sau khi hoàn thành chạy navi hết đường đã chọn ứng dụng đang được kiểm thử sẽ bị mất vị trí hiện tại .