Khái niệm, định nghĩa MTS (Mobile Telephone System) là gì?

Khái niệm, định nghĩa MTS

MTS (Mobile Telephone System) – Hệ thống điện thoại di độnghệ thống điện thoại di động công cộng đầu tiên, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1946 tại 25 thành phố Mỹ.

MTS là một hệ thống tín hiệu tương tự, nghĩa là nó xử lý thông tin âm thanh như một dạng sóng liên tục. Dạng sóng này sau đó được sử dụng cho điều biến/giải điều biến các sóng mang RF. Hệ thống này là dạng truyền bán song công , nghĩa là tại một thời điểm nhất định, người dùng chỉ có thể nói hoặc là nghe. Để chuyển giữa hai chế độ đó, người dùng phải ấn một nút đặc biệt trên thiết bị đầu cuối.

Cách hoạt động

MTS sử dụng một trạm cơ sở BS (Base Station) với một bộ phát sóng đơn công suất lớn bao trùm tất cả khu vực hoạt động của hệ thống. Nếu cần thiết phải mở rộng tới các khu vực lân cận, một trạm BS khác cần phải được lắp đặt cho khu vực đó. Tuy nhiên, bởi vì các trạm BS sử dụng các tần số giống nhau nên chúng cần phải cách nhau đủ xa để không gây nhiễu sóng. Do các hạn chế về công suất, các thành phần di động không truyền thẳng đến trạm BS mà mà truyền tới các địa điệm tiếp sóng nằm rải rác dọc theo khu vực hoạt động của hệ thống. Những điểm tiếp sóng này được kết nối với trạm BS và được tiếp âm các cuộc gọi tới nó. Để thực hiện một cuộc gọi từ một điện thoại cố định tới một trạm đầu cuối MTS, đầu tiên người gọi phải quay một số đặc biệt để kết nối với một người trực tổng đài MTS. Người gọi thông báo với người trực tổng đài đó số thuê bao di động. Sau đó người trực tổng đài tìm một kênh truyền rỗi để chuyển cuộc gọi tới thiết bị di động đầu cuối. Khi một người dùng di động muốn đặt một cuộc gọi, một kênh truyền rỗi (nếu có) được giữ lại bởi người người trực tổng đài khi người đó được thông báo đặt một cuộc gọi cho một điện thoại cố định cụ thể. Như vậy, các cuộc gọi MTS được chuyển mạch một cách thủ công.

Nhược điểm

Do những hạn chế kỹ thuật điện thoại, các thiết bị nhận của MTS có kích thước rất lớn và có thể phải dùng xe tải để vận chuyển. Do vậy, nó được sử dụng cho điện thoại di động dành cho ôtô.

Hạn chế lớn nhất của MTS là việc chuyển mạch thủ công tất cả các cuộc gọi và thực tế là có rất hạn chế số các kênh truyền rỗi. Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống cung cấp sự hỗ trợ cho 3 kênh truyền, nghĩa là chỉ có 3 cuộc gọi có thể được phục vụ tại một thời điểm trong cùng một khu vực.

Một bước tiến của MTS, gọi là IMTS (Improved Mobile Telephone System), được đưa vào hoạt động trong những năm 1960. IMTS sử dụng tự động chuyển mạch cuộc gọi và hỗ trợ truyền song công, do vậy loại trừ được sự tham gia trung gian của người trực tổng đài trong một cuộc gọi và sự cần thiết của nút bấm để chuyển trạng thái gọi hoặc nghe. Hơn nữa, IMTS sử dụng 23 kênh truyền.