Khái niệm, định nghĩa Game NetHack là gì?

NetHack là một trò chơi khám phá hang động dành cho một người chơi có thể chạy trên rất nhiều hệ điều hành.

THÔNG TIN GAME

Lấy cảm hứng từ trò chơi Dungeons & Dragons. Mục đích của trò chơi NetHack là phát hiện các chi tiết của hang và tiêu diệt mọi thứ trong tầm nhìn.

Mỗi cấp độ trong trò chơi là một phong cảnh khác nhau. Bạn có thể tùy chọn chủng tộc, vai trò và giới tính của bạn trong trò chơi.