Khái niệm, định nghĩa Network management station là gì?

Network management station (Trạm quản lý mạng)  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều khiển tập trung các network element.